Vážená paní doktorko/vážený pane doktore,

V období velikonočních svátků zajišťujeme dne 21.4.2014 (Velikonoční pondělí) službu stanovení lékových hladin antibiotik (amikacin, gentamicin, vankomycin) a farmakokinetický výpočet. Vzorky biologického materiálu budou do naší laboratoře doručeny obvyklou svozovou službou. V případě dotazů nebo jakýchkoliv neshod kontaktujte, prosím, odpovědného pracovníka na tel.č.: 606 776 290.

S přáním pěkných velikonočních svátků

RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D.

vedoucí úseku

Laboratoře AGEL a.s., Laboratoř biochemie, úsek instrumentálních metod

 

Genetika v pediatrii 2014

 

Společnost Laboratoře AGEL a.s. vznikla sloučením a přestěhováním laboratorních pracovišť společnosti P&R LAB a.s. do budovy Polikliniky Agel v Novém Jičíně. Laboratoře vykonávají hlavně diagnostickou činnost v širokém spektru odborností laboratorní medicíny a to především se zaměřením na onkologická onemocnění v oblasti klinické biochemie, imunologie, alergologie, klinické hematologie, klinické mikrobiologie, lékařské genetiky a patologie. Všechny laboratoře společnosti jsou akreditovány podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189:2007 (http://www.cai.cz/). Kromě sídla v Novém Jičíně má společnost také satelitní laboratoře ve Šternberku, Bílovci a v Kopřivnici. Svým významem Laboratoře AGEL a.s. přesahují hranice Moravskoslezského kraje, v oboru laboratorní medicíny mají celorepublikovou působnost. Seznam spolupracujících pracovišť - mapa zde. Součástí celku je i několik odběrových míst a úsek znaleckého ústavu při laboratoři molekulární genetiky. Laboratoře Agel a.s. jsou taktéž akreditovaným zdravotnickým pracovištěm pro postgraduální specializační vzdělávání v oborech laboratorní medicíny. Laboratoře mají navázánu úzkou spolupráci s Onkologickým centrem Nemocnice Nový Jičín a.s., Kardiovaskulárním centrem Nemocnice Podlesí a.s., Angiologickým, Gastroenterologickým i Iktovým centrem Vítkovické nemocnice a.s., Iktovým centrem Středomoravské nemocniční a.s., společností IVF Clinic a.s.. Laboratoře Agel a.s. disponují zavedenou lékařskou konzultační službou antibiotického centra.

Pracovníci Laboratoří Agel a.s. participují na provádění vědeckých projektů v rámci klinických a laboratorních pracovišť v ČR, prezentují svoje výsledky formou publikační a přednáškové činnosti a podílí se na výuce studentů Ostravské University, University Palackého v Olomouci i středních škol.

Laboratoře Agel a.s. jsou rozděleny na 13 laboratorních úseků.

Centrální laboratoře Nový Jičín

Satelitní laboratoře

 

RNDr. Magdalena Uvírová
ředitelka společnosti