Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Stručně o nás

Laboratoře AGEL a.s. jako součást největší privátní sítě zdravotnických zařízení v České republice disponují komplexní nabídkou laboratorních vyšetření v klinické biochemii, klinické hematologii, klinické imunologii a alergologii, klinická mikrobiologii a parazitologii, lékařské genetice a patologii.

Pro zajištění správné preanalytické fáze zpracování vzorků provozujeme laboratoře na pobočkách v Novém Jičíně, Ostravě, Šternberku, Třinci, Bílovci, Kopřivnici a Havířově. Síť laboratoří je úzce provázána s perfektně fungující a flexibilní dopravní službou, kterou sami provozujeme. Součástí celku je i několik odběrových míst.

Jednotlivé laboratorní odbornosti poskytují nadstandardní vyšetření v návaznosti na specializovaná onkologická, kardiologická, gastroenterologická nebo iktová centra celé skupiny AGEL a.s.

Součástí mikrobiologických laboratoří v Ostravě, Novém Jičíně, Šternberku je i Antibiotické a konzultační středisko. To se dnes řadí k největším v České republice a vedle poskytování konzultací k terapii antiinfektivy navrhují pro jednotlivé odbornosti profylaktické a empirické terapie, zabývají se rovněž prevencí vzniku nozokomiálních nákaz. Všechny tyto služby jsou prováděny dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Laboratoře AGEL a.s. získaly oprávnění ke znalecké činnosti v oboru zdravotnictví: genetická DNA analýza a paternitní expertízy od Ministerstva spravedlnosti.