Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kalibrační laboratoř AGEL

Kalibrační laboratoř AGEL je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA) dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 v oblasti pístových objemových měřidel s rozsahem 0,5µl – 2000µl.

Provádíme kalibrace fixních, jednokanálových, vícekanálových, variabilních, mechanických, elektronických pipet a stepperů. Kalibrace jsou prováděny dle normy ČSN EN ISO 8655-6 standardně do 5 pracovních dnů.

Pro objednání využijte zakázkový list s vyznačením svého požadavku. Ke kalibraci zasílejte pipety dekontaminové. Dekontaminaci je nutné potvrdit v zakázkovém listě. V případě, že potvrzení o dekontaminaci nebude uvedeno, bude dekontaminace provedena kalibrační laboratoří na náklady objednavatele.

Kromě kalibrací provádíme mezikalibrační kontrolu pipet. Jedná se o zkrácené kalibrační měření pro kontrolu správnosti dávkování. Výstupem je protokol s naměřenými hodnotami.

 

Pravidla pro zasílání pipet

Pravidla jsou vytvořena pro ochranu Vašeho vlastnictví, abychom zajistili co nejbezpečnější manipulaci s pipetami a pro ochranu našich pracovníků před infekčními onemocněními, nebezpečnými látkami.

Prosíme Vás o dodržování následujících pravidel:

  • Pipety určené ke kalibraci před odesláním vyčistěte a dekontaminujte.
  • Řádně zabalte, aby byla zajištěna co nejbezpečnější přeprava. K zabalení použijte bublinkový igelit, papír ze skartovačky nebo polystyrénové peletky. Příjemce neručí za škody vzniklé nedostatečným zabalením.
  • K pipetám přiložte vyplněnou objednávku - zakázkový list. Pokud použijete vlastní formulář objednávky, uveďte informaci o dekontaminaci pipety.
  • V rámci kalibrace je provedena základní údržba - promazání a kontrola těsnosti pipety.
  • Kalibrace musí být provedena s odpovídajícím typem špiček, který používáte. Údaj je zaznamenán v kalibračním listu. K pipetám přiložte dostatečný počet špiček.
  1. Fixní pipety 11ks
  2. Variabilní (nastavitelné) pipety 3x 11ks
  3. Vícekanalové pipety 11ks špiček na jeden kanál
  • Pokud s pipetou nejsou odpovídající špičky zaslány, použije kalibrační laboratoř špičky výrobcem pipety doporučené.
  • Zbylé špičky posíláme společně s vyhotovenou zakázkou nazpět.

Doprava

Zakázka je přepravována prostřednictvím České pošty nebo jakoukoli zásilkovou službou, osobním odběrem, nebo řidičem společnosti Laboratoře AGEL a.s.

 

Zapůjčení náhradních pipet

Nabízíme zapůjčení náhradních pipet po dobu kalibrace nebo mezikalibračních kontrol zdarma.

V zapůjčovaných sadách jsou k dispozici jednokanálové pipety typu Eppendorf  Research plus s nastavitelným objemem:

       Sada 1:         2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 -1000 µl

       Sada 2:         0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl

 

Kontakty:

Ing. Radka Janíčková

Vedoucí kalibrační laboratoře
Tel: +420 725 080 037
Email: radka.janickova@lab.agel.cz

Radana Dávidíková

Zástupce vedoucího kalibrační laboratoře
Tel: 556 416 168
Emal: radana.davidikova@lab.agel.cz