Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kontakty

Telefonní seznam

Obsah:


Vedení splečnosti

Jméno Telefon E-mail
Ing. Luděk Cibulka, MBA - Předseda představenstva 724 173 866 ludek.cibulka@lab.agel.cz
RNDr. Lenka Kulíšková - Místopředseda představenstva 724 649 917 lenka.kuliskova@lab.agel.cz
Ing. Miroslav Zábranský - Člen představenstva 602 566 689 miroslav.zabransky@lab.agel.cz
Ing. Eva Kyselá - Ekonom 556 416 166
725 359 429
eva.kysela@lab.agel.cz
Ing. Tomáš Hájek - Obchodní ředitel 727 952 933 tomas.hajek@lab.agel.cz
Mgr. Lenka Gondová - Marketingový manažer 720 964 570

lenka.gondova@lab.agel.cz

Sekretariát 556 416 164
602 550 046
denisa.staneckova@lab.agel.cz

Oddělení kvality

Jméno Telefon E-mail
Ing. Dagmar Mrocková - vedoucí manažer kvality 556 416 168
727 927 812
dagmar.mrockova@lab.agel.cz

Správce, doprava

Jméno Telefon E-mail
Miroslav Havran - vedoucí autodopravy 556 416 169
606 783 431

miroslav.havran@lab.agel.cz

Metrolog, hospodář, referent vzdělávání

Jméno Telefon E-mail
Mgr. Marta Hýnarová - metrolog, hospodář 556 416 169
724 977 890

marta.hynarova@lab.agel.cz

Oddělení IT

Jméno Telefon E-mail
Bc. Jan Marunič - vedoucí IT 724 534 615 jan.marunic@lab.agel.cz

Call centrum

Jméno Telefon E-mail
  800 700 701  

Centrální příjem

Jméno Telefon E-mail
Naděžda Kramolišová - vedoucí centrálního příjmu 725 519 940 nadezda.kramolisova@lab.agel.cz

Laboratoř klinické biochemie

Jméno Telefon
Mgr. Ivana Kubalová - vedoucí laboratoře, garant odbornosti 801 556 416 172
606 677 966
Mgr. Lenka Hebká - zástupce vedoucího laboratoře 724 802 938
Mgr. Adam Fojtík - odborný pracovník na úseku imunochemie 602 689 565
Jarmila Jiříčková - vedoucí laborantka 725 359 431

Laboratoř klinické biochemie, úsek nukleární medicíny a atomové spektrometrie

Jméno Telefon
RNDr. Vladimíra Krišáková - vedoucí úseku 556 416 172
606 475 388
Ing. Andrea Rýcová - odborný pracovník 601 558 288

Laboratoř klinické biochemie, úsek instrumentálních metod

Jméno Telefon
RNDr.Tomáš Gucký, Ph.D. - vedoucí úseku 556 416 249
725 526 066
Mgr. Zuzana Radzyniaková - zástupce vedoucího úseku 725 138 189
Alena Podhorová - vedoucí laborantka 556 416 171

Laboratoř klinické biochemie, pracoviště Bílovec

Jméno Telefon
MUDr. Martina Fojtíková - vedoucí laboratoře 556 410 150
606 105 068
Diana Tanečková - zástupce vedoucí laboratoře, vedoucí laborantka 556 410 150
727 972 054

Laboratoř klinické biochemie, pracoviště Kopřivnice

Jméno Telefon
Mgr. Jarmila Kociánová - vedoucí laboratoře 602 557 064
Ivana Maková - vedoucí laborantka 606 637 977

Laboratoř patologie

Jméno Telefon
MUDr. Mgr. Ivo Kasperčík - vedoucí laboratoře 556 773 476
602 151 406
MUDr. Ivan Ferák, CSc. - zástupce vedoucího laboratoře 556 773 776
Daniela Galiová - vedoucí laborantka 556 773 775

Laboratoř klinické hematologie

Jméno Telefon
Mgr. Michaela Kneiflová - vedoucí laboratoře 556 416 224
Mgr. Jaroslava Machálková - zástupce vedoucí laboratoře 722 407 429
Oldřiška Rýcová - vedoucí konsignačního skladu na Krevní bance 556416227
724 965 645

Laboratoř klinické imunologie a alergologie

Jméno Telefon
RNDr. Andrea Ondrejková - vedoucí laboratoře 556 416 242
725 408 874
RNDr.Manuela Trojáčková, Ph.D. - zástupce vedoucí laboratoře 556 416 242
725 080 885
Mgr. Iveta Špačková - vedoucí úseku buněčné imunologie a autoimunity 556 416 244
724 803 248
Kamila Benešová - vedoucí laborant 556 416 243
725 408 872

Oddělení lékařské genetiky

Jméno Telefon
Ing. Arpád Bóday - vedoucí oddělení 556 416 234
724 578 885

Oddělení lékařské genetiky, Laboratoř molekulární biologie

Jméno Telefon
Ing. Petra Cibulková - vedoucí laboratoře 556 416 232
724 071 194
Ing. Radka Sítková - zástupce vedoucí laboratoře 556 416 232
725 833 120
Mgr. Spiros Tavandzis - odborný pracovník 556 416 234
725 809 917
Hana Janýšková - vedoucí laborantka 556 416 230

Oddělení lékařské genetiky, Laboratoř cytogenetiky

Jméno Telefon
Mgr. Martina Stoklasová - vedoucí laboratoře 556 416 237
606 651 242
Mgr. Aneta Strnková - zástupce vedoucí laboratoře 556 416 237
Pavla Volná - vedoucí laborantka 556 416 236

Oddělení vzdělávání a výzkumu

Jméno Telefon
Mgr. Spiros Tavandzis - vedoucí oddělení vzdělávání a výzkumu 556 416 234
725 809 917
RNDr. Jana Pospíšilová,Ph.D. - zástupce vedoucího oddělení vzdělávání a výzkumu 556 416 234

Laboratoř klinické mikrobiologie

Jméno Telefon
MUDr. Kateřina Laskafeldová - vedoucí laboratoře 556 416 239
724 073 563
RNDr.Marie Machučová - zástupce vedoucího laboratoře 556 416 239
Drahomíra Bobková - vedoucí laborantka 724 992 927
556 416 238

Laboratoř klinické mikrobiologie, pracovištěOstrava - Vítkovice

Jméno Telefon
Mgr. Hana Bílková Fránková - vedoucí laboratoře, garant klinické mikrobiologie 595 633 071
727 874 284
Mgr. Kateřina Matějová - zástupce vedoucího laboratoře 595 633 071
727 927 813
Mgr. Daniela Stuchlíková - odborný pracovník na úseku klinické bakteriologie a mykologie 595 633 071
RNDr. Eva Chmelařová - garant kozultací antibiotické terapie 595 633 263
602 757 709
Mgr. Dalibor Váhala - odborný pracovník 702 151 275
Lucie Surmová - vedoucí laborantka 595 633 072
727 870 708

Laboratoř klinické mikrobiologie, pracoviště Šternberk

Jméno Telefon
Mgr. Renáta Holnová - vedoucí laboratoře 585 014 122
725 805 299
MUDr. Alena Seidlerová - zástupce vedoucího laboratoře 725 996 154
MUDr. Hana Dojčárová - konzultant antibiotické terapie 725 997 223
Helena Doláková - vedoucí laborantka 725 740 975

Laboratoř klinické mikrobiologie, pracoviště Třinec

Jméno Telefon
Mgr. Danuta Urbuśová - vedoucí laboratoře 558 309 686
725 713 496
Renáta Jagoschová - vedoucí laborantka 558 309 661
725 408 867