Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Klinické laboratoře

Laboratoř klinické imunologie a alergologie

Adresa pracoviště: Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín
Provozní doba: po – pá: 6.30 -16.30hod.

Laboratoř klinické imunologie a alergologie nabízí vyšetření buněčné a humorální imunity.

Pracoviště provádí komplexní laboratorní diagnostiku alergií, vyšetření systémových i orgánově specifických autoprotilátek, početní i funkční vyšetření buněčné imunity a vyšetření specifických protilátek proti infekčním patogenům. Laboratoř  poskytuje své služby jak lékařům specialistům (imunologům, alergologům, hematologům, pneumologům, onkologům apod.), tak i praktickým lékařům. Úzce spolupracujeme s lékaři Hematologického oddělení Komplexního onkologického centra Nový Jičín a poskytujme široké spektrum speciálních vyšetření pro diagnostiku akutních i chronických hematologických onemocnění.  Ve spolupráci s lékaři Fakultní nemocnice v Ostravě se v rámci odborných studií aktivně podílíme na imunofenotypizaci buněk aspirátů kostní dřeně, které se využívají v autologní transplantaci kmenových buněk při léčbě některých ischemických onemocnění.

Laboratoř klinické imunologie a alergologie je vybavena nejmodernějšími přístroji, které obsluhuje vysoce kvalifikovaný personál. Na požádání poskytujeme lékařům konzultace výsledků a zasíláme interpretační texty laboratorních vyšetření. Interpretační texty průběžně aktualizujeme v souladu s nejnovějšími poznatky a doporučeními jednotlivých odborných společností. Pružně reagujeme na novinky v odborných laboratorních metodách a snažíme se je zavádět do praxe. Pracovníci laboratoře aktivně prezentují výsledky práce na odborných konferencích v rámci České republiky i v zahraničí.


Laboratoř klinické imunologie a alergologie je akreditována Českým institutem pro akreditaci podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189:2013.