Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O laboratoři

Společnost Laboratoře AGEL a.s.

jako součást největší privátní sítě zdravotnických zařízení v České republice disponují  komplexní nabídkou laboratorních vyšetření  v klinické biochemii, klinické hematologii, klinické imunologii a alergologii, klinická mikrobiologii a parazitologii, lékařské genetice a patologii.

Pro zajištění správné preanalytické fáze zpracování vzorků provozujeme laboratoře na pobočkách v Novém Jičíně, Ostravě, Šternberku, Třinci, Bílovci, Kopřivnici a Havířově. Síť laboratoří je úzce provázána s perfektně fungující a flexibilní dopravní službou, kterou sami provozujeme. Součástí celku je i několik odběrových míst.

Jednotlivé laboratorní odbornosti poskytují nadstandardní vyšetření v návaznosti na specializovaná onkologická, kardiologická, gastroenterologická nebo iktová centra celé skupiny AGEL a.s.

Součástí mikrobiologických laboratoří v Ostravě, Novém Jičíně, Šternberku je i Antibiotické a konzultační středisko. To se dnes řadí k největším v České republice a vedle poskytování konzultací k terapii antiinfektivy navrhuje pro jednotlivé odbornosti profylaktické a empirické terapie, zabývají se rovněž prevencí vzniku nozokomiálních nákaz.

Všechny tyto služby jsou prováděny dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.


Laboratoře AGEL a.s. získaly oprávnění ke znalecké činnosti v oboru zdravotnictví: genetická DNA analýza a paternitní expertízy od Ministerstva spravedlnosti.

Laboratoře AGEL a.s. dodržují správnou laboratorní praxi dle zákona č. 378/2007Sb. o léčivech a vyhlášky č. 143/2008Sb. o lidské krvi, a také získaly povolení Státního úřadu pro kontrolu léčiv dle zákona č. 296/2008Sb. k vyšetřování vzorků dárců tkání a buněk podle zákona č. 296/2008 Sb.

Laboratoře jsou akreditovány podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189:2013.


Laboratoře AGEL a.s. získaly oprávnění Ministerstva zdravotnictví pro vzdělávání zdravotnickým pracovníků v rozsahu:

  • odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Alergologie a klinická imunologie, odbornost 813.
  • odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Klinická genetika, odbornost 816.
  • specializačního vzdělávání lékařů – Lékařská mikrobiologie, odbornost 802.
  • specializačního vzdělávání zdravotních laborantů – Lékařská mikrobiologie, odbornost 802.
  • specializačního vzdělávání lékařů – Patologická anatomie, odbornost 807.
  • specializačního vzdělávání zdravotních laborantů – Histopatologie, odbornost 807.
  • odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků – Klinická hematologie a transfuzní služba, odbornost 818 a 222.
  • odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Klinická biochemie, odbornost 801.
  • specializačního vzdělávání zdravotních laborantů - Klinická genetika, odbornost 816.
  • specializačního vzdělávání zdravotních laborantů - Klinická hematologie a transfuzní služba, odbornost 818 a 222.

Pracovníci Laboratoří AGEL a.s. participují na provádění vědeckých projektů v rámci klinických a laboratorních pracovišť v České repulice, prezentují svoje výsledky formou publikační a přednáškové činnosti a podílí se na výuce studentů Ostravské University, University Palackého v Olomouci i středních škol.


Struktura laboratoří:

Klinické laboratoře, pracoviště Nový Jičín