Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O laboratoři

Aktualizovaný seznam vyšetření flexibilního rozsahu

25.9.2017

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že jsme uplatnili flexibilní rozsah akreditace u parametrů označených červeně v seznamu viz níže. U těchto vyšetření je na výsledkové zprávě uvedeno písmeno F.

816 - Laboratoř lékařské genetiky

Přesný název
postupu vyšetření

Identifikace
postupu vyšetření

Předmět vyšetření

Analýza DNA metodou PCR s elektroforetickou detekcí produktu 1

OLG.LMB.SOPLA.LAG č. 1

DNA

Analýza RNA metodou RT-PCR s elektroforetickou detekcí produktu 2

OLG.LMB.SOPLA.LAG č. 2

RNA

Detekce sekvenčních variant v genech metodou real-time PCR 3

OLG.LMB.SOPLA.LAG č. 3

DNA

Detekce sekvenčních variant v genech metodou PCR s reverzní hybridizací (strip-assay) 4

OLG.LMB.SOPLA.LAG č. 4

DNA

Detekce sekvenčních variant v genech Sanger sekvenováním5

OLG.LMB.SOPLA.LAG č. 5

DNA

Mutační analýza genů metodou NGS 6

OLG.LMB.SOPLA.LAG č. 6

DNA

Stanovení intragenových přestaveb metodou MLPA 7

OLG.LMB.SOPLA.LAG č. 7

DNA

Analýza fluorescenčně značených DNA fragmentů metodou kapilární elektroforézy8

OLG.LMB.SOPLA.LAG č. 8

DNA

Vyšetření karyotypu z kultivované kostní dřeně, periferní krve a tkáně

OLG.LC.SOPLA.LAG č. 1321

Kostní dřeň, periferní krev, tkáň

Cytogenetická analýza lymfocytů z periferní krve - CAPL

OLG.LC.SOPLA.LAG č. 1322

Periferní krev

Vyšetření chromozomových aberací metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH)

OLG.LC.SOPLA.LAG č. 1323

Kostní dřeň, periferní krev, tkáň

Vyšetření chromozomových aberací metodou M-FISH a M-BAND

OLG.LC.SOPLA.LAG č. 1324

Kostní dřeň, periferní krev, tkáň

 

Vysvětlivky: 
Vyšetřované geny/oblasti: ( OLG.LMB.SOPLA.LAG č.1 až  OLG.LMB.SOPLA.LAG č.8)
1 HLA-B*27, UGT1A1, HLA-DQA1, HLA-DQB1
2 BCR/ABL
3 FV, FII, PAI-1, HFE, TMPT
4 FV, FII, PAI-1, CFTR, KRAS, BRAF, EGFR, NRAS
5 BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2, MSH6, APC, MUTYH, FV, FII, PAI-1, FBN1, TGFBR1, TGFBR2
6 BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2, MSH6, APC, MUTYH, FBN1
7 BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2, MSH6, APC, MUTYH, CFTR, SMA, FBN1, TGFBR2 
8 FMR1, AZFa, AZFb, AZFc


Datum aktualizace: 25.9.2017
Garant za flexibilní rozsah: Ing. Petra Cibulková

Dokument ke stažení

zpět na novinky