Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O laboratoři

Spektrum služeb

Spektrum služeb Laboratoře AGEL a.s.

Všechny služby jsou prováděny dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

  • provoz vlastní svozové služby
  • provádění laboratorních vyšetření
  • telefonické hlášení výsledků (podle nastavených pravidel)
  • rozvoz výsledkových zpráv
  • elektronický přenos výsledků
  • konzultační činnost ATB střediska
  • poradenská a konzultační činnost
  • odběry biologického materiálu (např. kožní šupiny, nehty, výtěry z horních cest dýchacích)
  • stěry z prostředí a jejich provedení
  • dodávání (bezplatně) odběrových souprav

Pro zajištění kvality naměřených výsledků vyšetření je v laboratoři zaveden systém interní kontroly kvality.

Laboratoř se také účastní všech odpovídajících cyklů externí kontroly kvality podle doporučení odborných společností České republiky z oblasti laboratorní medicíny.