Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Testy otcovství

Soukromý DNA test otcovství

DNA test otcovství je určen pouze pro soukromé potřeby zadavatele.

Výsledková zpráva neobsahuje žádné osobní údaje, výsledky soukromého DNA testu otcovství tedy nemohou být považovány za průkazný materiál při jednání na úřadech.

Vyšetření v laboratoři je zahájeno až po doručení biologických vzorků všech testovaných osob a zaplacení testu.

Výsledková zpráva bude vypracována do 5 pracovních dnů od zahájení vyšetření a předána osobně objednavateli nebo je odeslána na uvedenou adresu - doporučeně do vlastních rukou.

Společnost se zavazuje, že nebude výsledky sdělovat třetí osobě.

Vzorky DNA budou po provedení testu a předání výsledkové zprávy zničeny.


Výsledek testu

Otcovství je prakticky prokázáno, pokud je při porovnání vzorků domnělého otce a dítěte zjištěna shoda ve všech testovaných oblastech. Zároveň je vypočítána míra pravděpodobnosti tohoto tvrzení. Její hodnota se pohybuje v rozmezí 99,75 – 99,99%.

Otcovství je vyloučeno, pokud je při porovnání vzorků domnělého otce a dítěte zjištěna neshoda v testovaných oblastech.