Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Vzdělávání a výzkum

Oddělení vzdělávání a výzkumu

Vzniku Oddělení vzdělávání a výzkumu (dále OVV) předcházela dlouholetá dobrovolná výuka studentů vysokých i středních škol Moravskoslezského a Olomouckého kraje, kterou zahájil Ing. Arpád Bóday v roce 2005. Studenti dosahovali výborných výsledků po stránce praktické i teoretické, což lze doložit například prvními místy v krajských a celorepublikových soutěžích v SOČ, výborným hodnocením bakalářských a diplomových prací i získáním ceny děkana Přírodovědecké Fakulty UP v Olomouci v roce 2015 za kvalitní diplomovou práci.

Samotné OVV vzniklo v říjnu roku 2014 z rozhodnutí vedení Laboratoří AGEL a.s. Oddělení je zaměřeno na prohlubování znalostí v rámci celoživotního vzdělávání zaměstnanců Laboratoří AGEL a.s. (dále LAG) formou seminářů, konferencí a neustále se rozvíjejících interních výukových programů. OVV se spolupodílí na výuce studentů formou lektorské činnosti v rámci praktické části vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR.

V oblasti výzkumu se oddělení zaměřuje na projekty související především s aplikovaným výzkumem. Výsledky těchto projektů by měli společnosti přinést nové diagnostické postupy a informace s potenciálem jejich využití v rutinní praxi. Oddělení spolupracuje na různých projektech s renomovanými pracovišti nejen v holdingu AGEL, ale také v rámci republiky (viz Výzkumné projekty).


Laboratoře AGEL a.s. získaly oprávnění Ministerstva zdravotnictví pro vzdělávání zdravotnickým pracovníků v rozsahu:

  • odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Alergologie a klinická imunologie, odbornost 813.
  • odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Klinická genetika, odbornost 816.
  • specializačního vzdělávání lékařů – Lékařská mikrobiologie, odbornost 802.
  • specializačního vzdělávání zdravotních laborantů – Lékařská mikrobiologie, odbornost 802.
  • specializačního vzdělávání lékařů – Patologická anatomie, odbornost 807.
  • specializačního vzdělávání zdravotních laborantů – Histopatologie, odbornost 807.
  • odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků – Klinická hematologie a transfuzní služba, odbornost 818 a 222.
  • odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Klinická biochemie, odbornost 801.
  • specializačního vzdělávání zdravotních laborantů - Klinická genetika, odbornost 816.
  • specializačního vzdělávání zdravotních laborantů - Klinická hematologie a transfuzní služba, odbornost 818 a 222.

Pracovníci Laboratoří AGEL a.s. participují na provádění vědeckých projektů v rámci klinických a laboratorních pracovišť v České repulice, prezentují svoje výsledky formou publikační a přednáškové činnosti a podílí se na výuce studentů Ostravské University, University Palackého v Olomouci i středních škol.