Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Vzdělávání a výzkum

Výzkumné projekty

Aktuální výzkumné projekty v rámci OVV:

Název projektu Poskytovatel podpory Organizace hl. řešitele Období trvání projektu
Genetické pozadí kardiomyopatií. GA Agel LAG 2015-2017
Diagnostika HPV stavu a nových nádorových markerů u karcinomu orofaryngu. GA Agel NsP NJ 2015-2018
Analýza cirkulujících angiogenních a anti-angiogenních miRNA v rámci projektu DIALEG. GAČR FNO   2007-2016        
Bioinformatické zpracováni NGS dat a funkční analýzy kandidátních variant pro testování hereditárních nádorových syndromů v ČR. Registrační číslo 16-29959A IGA 1. LF VFN Praha 2016-2020