Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Vzdělávání a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávací a výuková činnost oddělení je zaměřena na:

  1. pořádání pravidelných interních a externích vzdělávacích seminářů      
  2. pořádání regionálních i celorepublikových odborných konferencí
  3. vydávání časopisu LABAG zaměřeného v rámci jednoho čísla převážně na konkrétní vybranou problematiku
  4. vedení diplomových a bakalářských prací studentů Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL), Ostravské univerzity (OU), Vysoké školy báňské (VŠB), Vysokého učení technického v Brně (VUT). Aktuální témata prací.
  5. vedení středoškolských studentů v rámci SOČ.